JVLMA.lv
Iepirkumi

JVLMA iepirkumi.

Šīs sadaļas apakšadaļās "plānotie iepirkumi" un "lēmumi par līgumu slēgšanu" atrodama informācija par aktuālajām Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas izsolēm, cenu aptaujām, kā arī par iepirkumu līgumiem laikā līdz 2018.gada 31.decembrim.

No 2019.gada 1.janvāra Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas kā pasūtītāja profils ir www.eis.gov.lv

 

____________________________________________________________________________________________________________

SLUDINĀJUMI PAR ZEMES/ TELPU NOMU:

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu uz šajā sadaļā publicētajiem sludinājumiem neattiecas likuma regulējums un tiem ir tikai informatīvs raksturs. Šajā sadaļā tiek publicēti tikai atsevišķi specifiski sludinājumi, lai noskaidrotu tirgus tendences un iespējamās piedāvājumu cenas šajā jomā. Saņemot piedāvājumus par šajā sadaļā publicētiem sludinājumiem, tiem ir tikai informatīvs raksturs un Pasūtītājam to saņemšana neuzliek nekādus pienākumus vai saistības attiecībā uz piedāvājuma iesniedzēju.


JVLMA 2018.gada 29.jūnijā izsludina atkārtotu rakstisku izsoli par telpu nomu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studentiem, darbiniekiem un apmeklētājiem.

Sīkāku informāciju skatīt šeit.

Telpu plānu skatīt šeit.

Kontaktpersona – Inese Rautiņa

Saimniecības daļas vadītāja. E-pasts: inese.rautina@jvlma.lv

Piedāvājumus iesniegt līdz: 2018.gada 6.jūlijam plkst. 10:00.

Telpu apskate tiek organizēta 2018.gada, 4.jūlijā plkst. 10:00 (tikšanās plkst.10:00 JVLMA vestibilā – ieeja no K.Barona ielas 1).


 

JVLMA 2018.gada 18.jūnijā izsludina rakstisku izsoli par telpu nomu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studentiem, darbiniekiem un apmeklētājiem.

Sīkāku informāciju skatīt šeit.

Telpu plānu skatīt šeit.

Kontaktpersona – Jānis Āboliņš

Saimniecības daļas speciālists.
E-pasts: janis.abolins@jvlma.lv

Piedāvājumus iesniegt līdz: 2018.gada 29.jūnijam (PAGARINĀTS TERMIŅŠ) plkst. 10:00.

Telpu apskate tiek organizēta 2018.gada, 22.jūnijā plkst. 12:00 (tikšanās plkst.12:00 JVLMA vestibilā – ieeja no K.Barona ielas 1).

Pretendentu jautājumi un atbildes uz tiem (papildināts 27.06.2018.)

IZSOLES REZULTĀTS: Līdz 2018.gada 29.jūnija plkst.10:00 netika iesniegts neviens piedāvājums, tāpēc JVLMA Rektorāts, atbilstoši


 

JVLMA izsludina cenu aptauju par JVLMA valdījumā esošās teritorijas nomu maksas autostāvvietas darbības organizēšanai no 2017.gada 15.jūlija

Sīkāku informāciju skatīt šeit.

Autostāvvietas plānu un atrašanās vietu skatīt šeit.

Kontaktpersona – Armands Lapiņš
Administratīvi saimnieciskā darba prorektors, JVLMA iepirkumu komisijas priekšsēdētājs.
Mobilais tālrunis:29255955
Fiksētais tālrunis:67221834
E-pasts: armands.lapins@jvlma.lv


 JVLMA izsludina konkursu par telpu nomu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studentiem, darbiniekiem un apmeklētājiem. 

Sīkāku informāciju skatīt šeit.

Telpu plānu skatīt šeit.

Kontaktpersona – Inese Rautiņa

Saimniecības daļas vadītāja.
Mobilais tālrunis:20218141
Fiksētais tālrunis:67221834
Fakss: 67820271
E-pasts: inese.rautina@jvlma.lv

Piedāvājumus iesniegt līdz: 17.05.2013. plkst. 16:00.

Telpu apskate tiek organizēta 2013.gada, 10.maijā plkst. 11:00 (tikšanās plkst.11:00 JVLMA vestibilā – ieeja no K.Barona ielas 1)

LĒMUMS: JVLMA 2013.gada 27.maijā pieņēma lēmumu slēgt nomas līgumu ar SIA „Pusbalsī”, Reģ.40003146780, kura piedāvājums ir vienīgais un atbilstošs JVLMA prasībām. Piedāvātā cena par kvadrātmetru mēnesī Ls 1,54 (bez PVN).

Līgums tiks slēgts no 2013.gada 1.septembra uz 1 gadu, ar iespēju to pagarināt uz laiku līdz 5 gadiem.


JVLMA izsludina cenu aptauju par JVLMA valdījumā esošās teritorijas nomu maksas autostāvvietas darbības organizēšanai.

 Sīkāku informāciju skatīt šeit.

Kontaktpersona – Armands Lapiņš
Administratīvi saimnieciskā darba prorektors, JVLMA iepirkumu komisijas priekšsēdētājs.
Mobilais tālrunis:29255955
Fiksētais tālrunis:67221834
Fakss: 67820271
E-pasts: armands.lapins@jvlma.lv

 

LĒMUMS: JVLMA 2012.gada 30.maijā pieņēma lēmumu slēgt nomas līgumu ar SIA „Latvijas Mūzikas akadēmijas Studentu klubs”, kura piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais, vērtējot finansiāli piedāvāto nomas maksu mēnesī, JVLMA darbiniekiem piedāvātos tarifus automašīnu novietošanai JVLMA autostāvvietā un autostāvvietas darbības organizatorisko risinājumu.


 

Publisko iepirkumu līgumu uzskaite (no 23.06.2010.)

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā"

 


aktualizēts: 19.03.2019 13:23