JVLMA.lv
Pētniecība

Zinātniskā pētniecība Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā

Zinātniskā pētniecība ir viens no Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas darbības pamatvirzieniem, priekšplānā izvirzot mūzikas dažādo izpausmju detalizētu izpēti teorētiskā, vēsturiskā un sociālās nozīmības uztveres kontekstos. Sekmīga pētniecības procesa nodrošināšanai JVLMA darbojas Zinātniskās pētniecības centrs, akadēmijas Zinātniskā padome, Doktorantūras padome, Promocijas padome un Muzikoloģijas katedra. Dažādu pētījumu rezultāti tiek apkopoti zinātniskos semināros un konferencēs, publicēti dažādos izdevumos, kuru vidū viens no nozīmīgākajiem ir periodiskais izdevums Mūzikas akadēmijas raksti. Šī izdevuma mērķis ir iesaistīt zinātnisko pētījumu veikšanā gan pieredzējušus akadēmijas docētājus un pētniekus, gan topošos zinātniekus no bakalaura, maģistra un doktora studiju programmām.

Atbildīgā amatpersona par akadēmijas zinātniskās pētniecības darba stratēģiju, izvirzīto mērķu īstenošanu un sasniegto rezultātu kvalitāti ir zinātniskā un radošā darba prorektors, kurš vada Zinātnisko padomi un Doktorantūras padomi, doktora studiju programmu, un kura tiešā vadībā strādā Zinātniskās pētniecības centra vadītājs. Kopš 2008. gada prorektora amata pienākumus pilda Dr. art. Anda Beitāne.

aktualizēts: 08.03.2017 13:12