JVLMA.lv
Akadēmijas kolektīvi

Akadēmijas kolektīvi

Spēcīgus akordus JVLMA ikdienas kopskaņā iezīmē lielie kolektīvi - simfoniskais orķestris, baroka orķestris, Diriģēšanas nodaļas jauktais koris, Mūzikas skolotāju nodaļas sieviešu koris, operas studija Figaro, tāpat arī kokļu un vairāki citi ansambļi. Šo kolektīvu funkcijas ir divējas. No vienas puses, tās ir studiju vienības, mācību ansambļi, kuros darbojoties, studenti iegūst profesionālās iemaņas, pilnveido kopmuzicēšanas prasmes, apgūst dažādu laikmetu un stilu repertuāru. No otras puses, šajos kolektīvos risinās patiesi radošs, māksliniecisko rezultātu vainagots darbs, kura augļi bagātina Latvijas kultūras dzīvi kopumā.