JVLMA.lv
Akadēmiskās struktūrvienības

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas struktūra.

JVLMA akadēmisko personālu veido:

 • profesori, asociētie profesori;
 • docenti, vadošie pētnieki;
 • lektori, pētnieki;
 • asistenti, zinātniskie asistenti.

   

  Personas profesora un asociētā profesora amatā atklātā konkursā ievēlē Akadēmijas Profesoru padome; docenta, lektora, asistenta amatā - Senāts; vadošā pētnieka, pētnieka un zinātniskā asistenta amatā - Zinātniskā padome. Akadēmijas profesorus, asociētos profesorus,   vadošos pētniekus, docentus, pētniekus, lektorus, asistentus un zinātniskos asistentus ievēlē uz sešiem gadiem saskaņā ar Akadēmijas Senāta apstiprināto Nolikumu par akadēmiskajiem amatiem un Zinātniskās pētniecības centra nolikumu.  Akadēmijas Rektors slēdz ar ievēlēto personu darba līgumu uz personas ievēlēšanas termiņu. Papildus informācija par mācībspēku un struktūrvienībām atrodama likumā "Par Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Satversmi".


  Klavieru katedra Prof. Juris Kalnciems
  Ērģeļu klase Prof. Vita Kalnciema
  Akordeona klase Lekt. Artūrs Noviks
  Vispārējo klavieru katedra Lekt. Ieva Dzērve
  Kameransambļa un klavierpavadījuma katedra Prof. Gunta Rasa
  Džeza mūzikas katedra Asoc. prof. Indriķis Veitners
  Koncertmeistaru katedra Asoc. prof. Dace Kļava
  Stīgu instrumentu katedra Doc. Terēze Zīberte-Ijaba
  Kokles un ģitāras klase Lekt. Anda Eglīte
  Pūšaminstrumentu katedra Lekt. Ainars Šablovskis
  Metāla pūšaminstrumentu klase Doc. Jānis Porietis 
  Sitaminstrumentu klase Asoc.prof. Edgars Saksons
  Senās mūzikas katedra Asoc. prof. Māris Kupčs
  Kora diriģēšanas katedra Doc. Jānis Baltiņš
  Dziedāšanas klase Doc. Ansis Sauka
  Orķestra diriģēšanas katedra Asoc. prof. Mārtiņš Ozoliņš
  Orķestra klase Prof. Kaspars Ādamsons
  Vokālā katedra Doc. Roberts Hansons
  Operdziedāšanas klase Prof. Viesturs Gailis
  Mūzikas skolotāju katedra Lekt. Edgars Vītols
  Kompozīcijas katedra Prof. Selga Mence
  Mūzikas tehnoloģiju katedra Asoc.prof. Rolands Kronlaks
  Muzikoloģijas katedra Doc. Ieva Rozenbaha
  Horeogrāfijas katedra Prof. Zita Errsa
  Dejas pedagoģijas klase Doc. Sandra Vītola
  Instrumenta spēles skolotāju katedra Prof. Normunds Vīksne
  Vispārizglītojošo studiju kursu katedra Doc. Toms Ostrovskis
  Svešvalodu klase Lekt. Ida Losberga
  Doktorantūras nodaļa Prof. Anda Beitāne
  Zinātniskās pētniecības centrs p.i. Zane Prēdele

aktualizēts: 04.04.2019 10:35