JVLMA.lv
Vox Musicae

Esiet sveicināti JVLMA muzikoloģijas studiju programmās studējošo publicistikas prakses elektroniskajā platformā!

Vox Musicae - tā ir no jauna atdzimusi ideja uzrunāt plašāku publiku par akadēmijas un Latvijas mūzikas dzīvē notiekošo. 20. gadsimta deviņdesmito gadu vidū JVLMA ar šādu nosaukumu dienasgaismu ieraudzīja drukāts studējošo mūzikas publicistikas mēnešraksts toreiz profesora Jāņa Torgāna lietpratīgajā vadībā. Tad kārtējo pārmaiņu un apkārtējo satricinājumu gadi, kuros par mūziku rakstošā balss nedaudz pieklusa. Un tagad mēs atkal atgriežamies un vēlamies ar saviem novērojumiem par mūziku un visu tai apkārt notiekošo dalīties ar pārējiem, kuri dzīvo mūzikā un ir tai vienmēr uzticīgi.

Mēs - pirmām kārtām JVLMA bakalaura studiju apakšprogrammas Mūzikas vēsture, teorija un žurnālistika 3. un 4. semestra studējošie un bakalaura studiju apakšprogrammas Etnomuzikoloģija 7. semestra studējošie publicistikas prakses studiju kursā. Mēs mācāmies izteikt savu viedokli un vingrināt datora klaviatūras virtuālo spalvu par visu, kas tagadnes laika plūdumā iezīmējas kā interesants un pārdomu vērts. 

Kritika ir kā skābe, kas saēd visu, izņemot mākslu! Kad māksla reibina, kritika atskurbina un ved pie prāta! Pasaule ir tik nepilnīga, ka kritiķiem tur vienmēr atradīsies vieta! - šīs leģendārā kultūrkritiķa Normunda Naumaņa (1962-2014) asprātīgās un asmēlīgās atziņas ir arī kā vadlīnijas topošajiem mūzikas kritiķiem. Mēs vēlamies rakstot mācīties runāt par mūziku, atceroties arī, ka visos amatos prasme nāk tikai ar gadu pieredzes uzslāņojumu.

Vox Musicae aicina arī ikvienu esošo un topošo mūziķi un muzikologu nebaidīties sēsties pie datora un savu novērojumu, viedokli vai kritiski argumentētu ierosinājumu par mūzikas dzīvē notiekošo paust savās atziņās. Un, kad tas darīts, tad nekautrēties to arī nosūtīt iepazīt citiem Vox Musicae platformā - 

e-pasts  janis.kudins@jvlma.lv

Vox Musicae elektroniskās platformas izveidotājs,

JVLMA Muzikoloģijas katedras

profesors Jānis Kudiņš

 

 

 

aktualizēts: 06.06.2018 23:59