JVLMA.lv
Par JVLMA » Absolventi

JVLMA Absolventi

As you think so you are - as you imagine so you become.
 /Autors nezināms/

Absolventu kustība kā Eiropā, tā ārpus mūsu kontinenta robežām ir nozīmīga ikvienas izglītības iestādes mantojuma un tās sabiedrības daļa. Dažāda mēroga un ievērības universitāšu reitingi, vērtējot augstskolas pēc to lieluma, studējošo skaita un materiāltehniskā nodrošinājuma, nebeidz uzsvērt, ka ilgtspējīgas un darba tirgus prasībām atbilstošas augstākās izglītības mēraukla ir izglītības iestādes absolventu veiksmes un sasniegumi.

Tieši Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas bijušie un arī esošie studenti ir tie, kurus sastopam Latvijas kultūrvidē nozīmīgāko muzikālās sadarbības kolektīvu sastāvos; tie, kuri ar pedagoģisko darbu un meistarības paraugu veido valsts profesionālās mūzikas izglītības sistēmas pamatus; un tie, kas ik gadu ir iemesls izcilu talantu svinēšanai, pasniedzot valstī lielākos mūzikas apbalvojumus.

Aptaujas anketa par studiju kursu nozīmību

JVLMA periodiski aktualizē studiju programmu saturu. Aptaujas mērķis ir noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un mūzikas speciālistu sagatavošanas kvalitāti. Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks izmantoti, lai pilnveidotu studiju programmu saturu, balstoties tieši uz studentu – nākamo mūziķu domām un priekšlikumiem.

Aptaujas anketa par studiju kursu nozīmību

Absolventu aptaujas anketa

Rūpēs par absolventu gaitām un zinātkārē par to sasniegumiem, aicinām akadēmijas bijušos studentus aizpildīt aptaujas anketu.

Absolventu aptaujas anketa

aktualizēts: 14.05.2016 19:26