JVLMA.lv
Noderīgas saites

Noderīgas saites

Aktuāla informācija par spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem: www.likumi.lv

Aktuāla informācija par izglītības nozari:

Izglītības un zinātnes ministrija: www.izm.gov.lv
Kultūras ministrija: www.km.gov.lv
Augstākās izglītības padome: http://www.aip.lv/
Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs (informācija par akreditētajām studiju programmām): http://www.aiknc.lv
Akadēmiskās informācijas centrs: http://www.aic.lv

Citas noderīgas saites:

Latvija studentu apvienība: http://www.lsa.lv/
Valsts izglītības attīstības aģentūra: http://www.viaa.gov.lv/lat/
JVLMA e-studijas: http://estudijas.jvlma.lv/

aktualizēts: 14.12.2015 19:30